Polish English German Russian
  • 1
  • 2
  • 3


Jesteśmy inżynierami. Dla naszych Klientów wykonujemy także specjalistyczne
ekspertyzy, opinie i analizy techniczne.

Posiadamy i wykorzystujemy następujące narzędzia i urządzenia:

- nowoczesna kamera termowizyjna, niezawodne urządzenie, szybko i precyzyjnie skanuje i wizualizuje m.in. rozkład temperatur na całej powierzchni skanowanej budynku, m.in. pozwala na dokładne sprawdzenie izolacji budynku i wykrywanie jej wad,
- młotek Schmidta szwajcarskiej firmy Proceq, do nieniszczącego badania twardości betonu,
- profesjonalny miernik do badania grubości powłok malarskich i cynkowych na podłożach ferromagnetycznych
i nieferromagnetycznych,
- wzorcowany spoinomierz do kontroli spoin spawalniczych w konstrukcjach stalowych,
- szczelinomierze klinowe do kontroli spasowania konstrukcji,
- anemometr – miernik do badania szybkości przepływu powietrza,
- pirometr, do mierzenia z dużej odległości temperatur powierzchni,
- klucz dynamometryczny do kontroli momentów dokręcenia połączeń śrubowych,
- dwie kolorowe kamery inspekcyjne do kontroli obszarów trudno dostępnych,
- narzędzia do kontroli zgrzewu pap bitumicznych i membran dachowych,
- dynamometr cyfrowy do pomiaru siły naciągu do 30 kN,
- komplety szelek asekuracyjnych, wraz z osprzętem alpinistycznym,
- alkomat, wiatromierz,
- niwelator Topcon samopoziomujący, wraz z kompletem akcesoriów,
- pozostałe urządzenia cyfrowe i analogowe do pomiaru odległości oraz kątów pionowych i poziomych, parametrów płaszczyzn, stopnia zagęszczenia nasypów budowlanych, z łatą drogową długości 400 cm i drogomierzem kołowym włącznie.