Polish English German Russian
  • 1
  • 2
  • 3


Abaris Projekt Sp. z o.o. przeprowadza wnikliwe kontrole, które są niezbędnym elementem weryfikującym bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu. Kontrole przeprowadzamy zgodnie w wymogami obowiązującego prawa, a w szczególności 62 art. ustawy prawo budowlane. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie wykonywania przeglądów okresowych półrocznych, rocznych i pięcioletnich, wszystkich branż, wraz z przeglądami i o opróżnianiem separatorów. Zakładamy także książki obiektu budowlanego. Pod nasza opieką znajduje się wiele renomowanych budynków.