plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Abaris Projekt Sp. z o.o. oferuje pełen nadzór i kontrolę nad procesem inwestycyjnym. Do naszych obowiązków należy m. in.: reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę i określonymi przepisami prawnymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. Ogromna ilość nadzorowanych obiektów pozwoliła nam wypracować skuteczny system pracy, jak również wiedzę na temat rzetelnych wykonawców i dostawców.